Hledat

 

RSS kanály

Vaše novinky může být sdruženo pomocí těchto rss zdrojů.
rss1.0
rss2.0
rdf

Přehled znamení

O osudech dvanácti zvířat vypráví velký počet pověstí a legend. Jedna z nejznámějších je legenda o Nefritovém císaři a dvanácti zvířatech. Vypráví o tom, jak vládce nebes, Nefritový císař, rozhodl, která zvířata budou vybrána za znamení zvířetníku, a jak podle jejich schopností určil jejich pořadí. 
(převzato z knihy Čínská astrologie)

 

myš
Lidé narození ve znamení myši jsou perfekcionisti. Výjimečně dobře komunikují, jsou pohotoví, bystří a vždy ve střehu. Obezřetně si vybírají přátele a zhlíží se ve svých dětech. Myši jsou skvělí stratégové, dobří politici, ale především jim jejich intuice umožňuje velmi rychle identifikovat nepřítele. Lidé ve znamení myši jsou mazaní a hromadí majetek. S radostí utrácejí pro své milované, ale k cizím jsou lakomí. Jejich přizpůsobivost a manévrovací schopnosti jim dovolují vyhrát i v nejtěžších situacích. Na druhou stranu mohou být prchliví a příliš kritičtí, až kousaví, nervózní a dovedou pěkně rýt a sekýrovat, když se věci nevyvíjejí podle jejich představ. Je v nich trocha oportunismu, takže mají sklon manipulovat a využívat situace k vlastnímu prospěchu.

SHU
buvol
Pro ty, kteří se narodili ve znamení buvola je typická vytrvalost. Bona fide vůdci, jsou pevní, odhodlaní a velmi spolehliví. Dovedou vzbuzovat důvěru jak v sebe, tak i v ostatní. Lidé narození v tomto znamení jsou pečliví, systematičtí a lpí na detailech. Mohou být až pedantičtí a dávají přednost rutině, jejich snahou je postupovat vždy metodicky, dokud jejich snažení nepřinese ovoce. Jednoduchost a přímost vévodí jejich osobnosti. Na druhou stranu, buvol se dovede rozzuřit a je jen moudré uhnout mu z cesty, když zvedne rohy k útoku. Je to také příznakem toho, že je přehnadě hrdý a odmítá cizí pomoc. Buvol se chce spoléhat na vlastní rozum a jen těžko toleruje slabé. Šovinistický až tyranský, buvol je často mrzutý, bigotní a nechce odpustit nebo zapomenout.

NIU
tygr
Lidé narození ve znamení tigra jsou plní života, nebojácní, vznešení a překypují energií. Jsou srdeční, štědří a mají velké porozumění pro ostatní lidské bytosti. Jejich odbojná povaha je láká k dobrodružství a činům, které vyžadují spíše ráznost než rozvahu. Optimistickým tygrům nechybí kuráž a raději by zemřeli než se vzdali, když jde o jejich ideály. Mějte se ale na pozoru, tygři jsou samotáři, kterým při jejich misích nezáleží na společnosti. Ačkoli jsou energičtí, jsou to vpodstatě velké děti, kteří často potřebují pohladit své ego, a že ho nemají malé. Bývají přecitlivělí a snadno znervózní kvůli drobnosti a dají přednost žárlivosti a panovačnosti před rozumem. Jsou lehkomyslní, vzdorovití nemají velkou úctu a myslí si, že pravidla jsou od toho, aby se porušovala.

HU
králík
Spojení králíka s měsíce, typické pro čínskou mytologii, dalo vznik půvabnému znamení. Jsou to citlivá stvoření, která kladou velký důraz na klid a mír. Králíci také patří ke znamení, které se vyznačuje dlouhověkostí a štěstím. Jsou poklidně vytvrvalí, nadaní a silně ctižádostiví. Králíci vynikají taktem a dovedou vyjednat smlouvy s obdivuhodnou jasností. Jsou to příjemní lidé, laskaví a chápaví k citlivým místům druhých. Vědí, jak vzít uchopit situaci, aniž by vynakládali přílišný tlak. Jsou velmi oblíbení pro své mírné vystupování. Ale přesto, když přijde do tuhého, králík kvapně uteče a nechá horkou kaši jiným. Králíci jsou také přecitlivělí a příliš sentimentální. Mají sklon k náladovosti a pod svrchní příjemností mohou skrývat úskočnost. Králíci si často myslí, že jsou opatrní, ale ve skutečnosti rádi věci komplikují, a často se vyžívají v tom nejhorším scénáři.

TU
drak
Drak je jediné mytologické zvíře v čínském horoskopu. Zosobňuje energii yang (mužskou/teplou). Lidé ve znamení draka jsou živí, přímočaří, hrdí, plni nadšení a milují život. Jsou dynamičtí a nad ostatní vynikají okázalostí a snahou zanechat za sebou zářivý dojem. V někom vzbuzují vášeň, ale jiné dopalují, zvláště ty, kteří s nimi nedokáží udržet dračí vysoké tempo. Draci jsou hluboce věrní rodině a přátelům a přirozeně by položili život při ochraně člena jejich druhu. Ačkoli jsou upřímní a čestní, jsou známi tím, že dříve jednají než myslí, a nečinnost je ničí. Nikdy nedovedou mlčet, libují si v pomluvách a mají sklon si myslet, že všechno zvládnou. Mohou být výstřední a charismatičtí, ale drak zřídka užívá rozumu obezřetně a místo toho spíše koketuje se vzhušnými zámky.

LONG
had
Had je na opačné straně zvěrokruhu než drak. Je symbolem yin (ženské/chladné) energie. Je to moudré znamení, záhadné, plné nevyslovených tajemství. Toto znamení je považováno za nejneodolatelnější, dovede uhranout kohokoli ve své přítomnosti. Lidé narození ve znamení hada, ačkoli na povrchu chladní a soustředěný jsou v nitru náruživý a vášnivý ve svých ideálech. Spoléhají se na vlastní úsudek a nesnesou neúspěch. O hadech se říká, že mají štěstí ve finančnictví a učí se z chyb. A ačkoli jsou soucitní s druhými, jsou to proslulí lakomci. Mohou být vypočítaví a odmítají se přizpůsobit ideálům a postojům druhých. Mohou být vášnivý, ale také sobečtí a vyžadují exklusivitu. Pro hady je moc, bohatství a sláva neodolatelná a neváhají se snížit k intrikám, když jim jde o dosažení cíle.

SHE
kůň
Kůň je nejvznešenější zvíře zvěrokruhu. Lidé narození ve znamení koně jsou oblíbení, pohotoví, okouzlující, veselí a talentovaní. Jsou to dříči a nesnážeší zahálku. Pracovití a nadšení, milují to, když jsou v centru dění, protože jsou bujní a rozverní. Mrštní a přitom šarmantní, je to znamení elegance, která svým vtipem a vřelostí učaruje každému. Jejich inteligence a přizpůsobivost jim dovoluje vyjít v každé situaci, zvláště v těch ambiciózních. Lidé narození ve znamení koně tvrdě pracují a potřebují si své nápady hned vyzkoušet. Na druhou stranu se snadno znudí, oškliví si rutinu a neradi se podřizují. Bývají výbušní a vznětlivý. Rychle se zapálí pro ideu ale stejně rychle o ni ztratí zájem a odklušou. Jsou impulzivní a potřebují se naučit ovládat svá slova a činy, jinak mohou působit až arogantně nebo blashosklonně.

MA
ovce
Lidé narození ve znamení ovce jsou mírní a nepoučitelní romantici a proto milují, když se o ně někdo stará. Mají umělecké sklony, oceňují a respektují přírodu. Ovce potřebují bezpečí rodiny a duchovnost vnímají jako důležitou stránku života. Nebude jim nikdy zatěžko ujít pár kilometrů navíc, když tím získají něco po čem touží, zvláště je-li to věc, která dodá bezpečí nebo tělesné pohodlí. Mají štědré srdce a vždy dovedou nakonec odpustit a zapomenout. Ovce mají ale i nepříjemnou stránku, která zahrnuje nerozhodnost, závislost a neschopnost žít bez dobrodiní svého ochránce. Jsou přespříliš tajnůstkářské a dispcilpínu neberou moc vážně. Strašně rády si stěžují a nerady zaujímají rozhodná stanoviska. Díky své sentimentalitě nazírají svět přes narůžovělé brýle.

YANG
opice
Družné, inteligentní a chytré, opice jsou génii zvířetníku. Žádný oříšek pro ně není moc tvrdý, a kdyby byl, nepoleví, dokud ho nerozlousknou. Jsou vynalézavé, milují výzvy a chovají hlubokou úctu a obdiv ke vzdělání. Velmi rády jsou v centu dění, čím větší vřava, tím lépe. Jsou také nesmírně přizpůsobivé a když na to přijde, neváhají si zachránit kůži lichocením, obratným manévrováním i lstí. Jen málokdy popřejí sluchu názorům jiných. Opice jsou spiklenci a organizátoři, kteří dovedou využít situaci ve svůj prospěch. Když přestanou být centrem pozornosti, rychle ztrácí zájem. Protože jsou tolik zaujatí samy sebou a nejistí, nesnadno důvěřují a neustále si musí před ostatními dokazovat, že jsou lepší. Drobné záležitosti se pro ně nějak vždy stanou veledůležitými.

HOU
kohout
Přímí, talentovaní a nadaní, kouhouti jsou myslitelé. Jejich výrazným rysem je excentričnost a nečekaná vzplanutí. Z vnějšku dělají dojem zářivých bytostí, kteří milují ve světla ramp. Jsou všímaví, pečliví až puntičkářští ale neberou si servítky. Bývají velmi ambiciózní a jsou připraveni tvrdě pracovat. Nic se nevyrovná kohoutí životní houževnatosti a jejich schopnosti vždy začít znovu. Mohou se ale stát domýšliví, panovační až arogantní. Příliš je nezajímají jemnosti a když jsou na pozici autority neváhají ukázat své tyranské sklony. Kohouti nedovedou vypnout a jsou vždy zaneprázdnění, i když často nepodstatnými záležitostmi. Jejich zářivá extravagance a potřeba uznání ostatní často popuzují.

JI
pes
Lidé narození ve znamení psa jsou čestní, přátelští a důvěryhodní. Mají snahu chránit své blízké, jsou štědří v lásce a mají výrazný smysl pro spravedlnost. Mají dobrou intuici, dobře dovedou odhadnout charakter a na první pohled poznají povahu protivníka. Ačkoli se snaží být diplomatičtí, dovedou rychle popíchnout, když jsou vyprovokováni. Stejně jako pes mají domáckou povahu a jsou hluboce oddáni své rodině. Mezi jejich negativní vlastnosti patří přílišný sklon soudit druhé a škrobenost. Nic jim není dost dobré. Jejich neutuchající snaha po správnosti někdy končí depresí nebo zklamáním. Psi špatně snášejí kompromisy a mohou odmítnout slevit ze svých vysokých nároků.

GOU
vepř
Lidé narození ve znamení vepře (nebo prasete) patří k nejspolehlivějším. Jsou inteligentní, tolerantní a společenští. Bývají obdařeni zdravým rozumem a estetickým vkusem, jsou loajální a dobrosrdeční. Ačkoli trochu staromódní, vynikají velikou mravní silou, trpělivostí a vytrvalostí. O vepřích se říká, že mají štěstí a vždy se na ně v nouzi nejvyšší usměje šťastná hvězda. Mají zálibu ve vznešených věcech. Jejich hedonistický životní styl bohužel může nabýt vrchu nad rozumem. Mají široké srdce, ale mohou se míchat příliš do cizích záležitostí. Jejich potřeba luxusu z nich může udělat ješitné lakomé snoby. Důvěřivým a naivním vepříkům je zatěžko pochopit nedokonalosti světa kolem.

ZHU